Get Adobe Flash player

МЕДИИТЕ ЗА НАС

КЛУБЪТ КОЙТО РАБОТИ ЗА ТВОЯ БИЗНЕС

Бартерклуб България е B2B мрежа в която малки и средни фирми купуват и продават без да се разплащат с пари.

За разплащане се използува Бартерлев, условна парична единица приравнена по стойност към лева, която служи за отчитане на покупките и продажбите. Всяка фирма може да си открие сметка в Бартерлева или с други думи можем да мислим за Бартерлева като допълнителна валута, която се приема само от фирми търговци и лица упражняващи свободни професии.

С Бартерклуб България вашите непродадени стоки, услуги и време (свободни капацитети и нисколиквидни активи) се трансформират в Бартерлева, с които Вие може да посрещате вашите разходи.


Какви са преимуществата ?